X
تبلیغات
گیاهپزشک

گیاهپزشک

شناخت آفات و بیماری های گیاهی

کرم خراط

کرم خراط :  Zeuzera pyrina

در حال حاضر کرم خراط مهم ترین آفت درختان گردو در کشورمحسوب می شود . لارو این حشره به اغلب درختان میوه و غیر مثمر از جمله گردو ، سیب، گلابی، به ،فندق، زیتون ،زبان گنجشک ، بید مشک و نارون حمله می کند. حشره کامل پروانه ای است که عرض آن با بال های باز حدود 7-4 سانتیمتر است .بال‏ها و بدن حشره سفید رنگ و همراه با لکه های متعدد آبی متمایل به سیاهرنگ می باشد .لارو کامل در پایان رشد خود  به 60-55 میلیمترمی رسد ،رنگ آن زرد روشن و بدن لارو پوشیده از تعداد زیادی نقطه های تیره می باشد . زمستانگذرانی این آفت به صورت لارو سنین مختلف در داخل دالان های لاروی ایجاد شده در تنه و شاخه می باشد. شفیرگی در بهار و تابستان اتفاق می افتد .ظهور حشرات کامل تدریجی و از اوایل خرداد تا شهریور ادامه دارد . لاروهای این حشره چوبخوار بوده و در شاخه و تنه درخت دالان‏های طولی در عمق چوب ایجاد کرده و سبب ضعف شدید درخت می شود و در صورت شدت آلودگی درخت میزبان را براحتی می خشکاند.دالان هایی که در تمام ماه های سال به وسیله لارو این آفت در داخل چوب به وجود می آید مستقیم و در حدود 40 – 30 سانتیمترمی باشد .

                                 عمق پیشروی کرم خراط در چوب

خسارت این آفت از رگبرگ‏ها و دمبرگ ها و شاخه‏های نازک آغاز و به تدریج به شاخه‏های بزرگتر و تنه درخت انتقال می یابد.در واقع لارو های سن اول از نازکترین عضو خشبی یعنی رگبرگ ها تا شاخه ها یی به قطر 8 میلیمتر را مورد حمله قرار می دهند .قسمتی که بیشتر از همه مورد حمله لاروهای سن اول قرار می گیرد محل اتصال دمبرگ به شاخه های نازک است . لاروها پس از مدتی تغذیه از همان سوراخ ورودی خارج شده و به قسمت های پایین تر و شاخه های قطورتر منتقل میشود . این جا به جایی در طول عمر لاروی چندین بار انجام شده و سرانجام به شاخه های بسیار قطور و تنه می رسند .این جابه جایی تا اوایل پاییز ادامه خواهد داشت.

 مبارزه:

۱. تقویت درختان آلوده وآبیاری منظم باغ،کوددهی و رفع کمبودهای خاک

 ۲. هرس شاخه‏های آلوده و سوزاندن آن‏ها . اکثر لاروهای سن یک و دو ، فعالیت خود را از سر شاخه های نازک شروع می کنند که با کمی دقت و حوصله در ابتدای کار در فصل های تابستان و پاییز می توان این سر شاخه ها که تقریبا" حالت نیمه پژمرده به خود می گیرند را شناسایی و سپس هرس نمود.شاخه های آلوده با تشخیص کانال های لاروی فعال به راحتی قابل شناسایی هستند چرا که لارو ها ضمن تغذیه از چوب تنه و سر شاخه های درختان ، فضولات نارنجی رنگ خود را از عقب بیرون می دهند که این فضولات بتدریج به رنگ قهوه ای تیره در می آیند .گاهی همراه با فضولات لاروی شیرابه ای خارج می گردد که این عمل موجب ضعف شدید درخت می شود. از کانال های غیر فعال چیزی خارج نمی شود.

                           کانال لاروی فعال       کانال لاروی غیر فعال

 ۳. کشتن لاروها توسط مفتول‏های سیمی که در جمعیت‏های کم و درختان کوتاه عملی است.

 ۴. تزریق سم به درون کانال لاروی فعال : می‏توان با استفاده از سرنگ  سمومی با قدرت تبخیر زیاد مانند دورسبان ،دیا زینون ویا مالاتیون  را به محل سوراخ‏ها تزریق کرد و سپس مدخل لاروی را با خمیر سمی آنتی تارلو و یا خمیر نقاشی و حتی مواد در دسترس مانند گل رس بپوشانیم و در صورت امکان بهتر است به منظور قدرت چسبندگی بیشتر ، به آن چسب پیوند و یا سریش اضافه شود . استفاده از این روش معمولا" نتایج مطلوبی را به همراه دارد.

۵.  استفاده از دشمنان طبیعی مانند مورچه‏ها برای از بین بردن تخم‏ها، پرندگان برای نابودی لاروها

۶ . استفاده از تله نوری برای جمع آوری حشرات.

 ۷. استفاده از تله‏های  فرمونی  برای جمع آوری حشرات نر.

                                         حشره جذب شده با تله فرمونی   

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1390ساعت 15:26  توسط زهرا . م  | 

کرم هلیوتیس

کرم هلیوتیس ( کرم غوزه پنبه یا کرم میوه گوجه فرنگی ) :     

   Helicovera spp یا Heliothis spp

کرم هلیوتیس بانام علمی Helicovera spp  یا Heliothis spp    یک آفت بسیار پلی فاژ و روی میزبان های مختلف تیپ های خسارتی متفاوتی دارد . یکی ازآفات مهم محصولات زراعی به ویژه پنبه ،توتون ، گوجه فرنگی ،یونجه ، خشخاش ، کنف ، شبدر ، ذرت ، نخود ، کنجد ، بادمجان ،سویا ، لوبیا ،کدو و شاهدانه می باشد . لارو های این آفت از برگ های جوان ، قوزه ها ،بلال ،میوه و غلاف بذور گیاهان میزبان خود تغذیه می کند.در بعضی سال ها هجوم هلیوتیس به باغات پسته و درختان به چشم گیر می باشد . طغیان هلیوتیس به عواملی از قبیل : 1- بالابودن جمعیت شفیره ها ی نسل پاییزه 2- حرارات متوسط هوا در اردیبهشت تا اوایل خرداد 23 درجه یا بیشتر باشد 3- رسیدن رطوبت نسبی هوا در خردادا و تیر تا 60 درصد یا بیشتر افزایش یابد 4- کاهش جمعیت و فعالیت حشرات مفید

شکل شناسی :

حشرات کامل هلیوتیس شب پره ای به طول  20 – 12 میلیمتر و عرض آن با بال های باز 40 – 30 میلیمتر می باشد .رنگ بال های جلویی پروانه زرد خاکستری یا زرد مایل به سبز یا مایل به پشت گلی است و روی هر بال یک لکه گوچک گرد و یک لکه لوبیایی تیره دیده می شود .انتهای بال جلویی دارای نوار های پهن با جدار تیره می باشد . بال های عقبی سفید روشن و در حاشیه خارجی و درونی منقوش به یک نوار نسبتا" بزرگ قهوه ای رنگ است که حدود یک سوم بال را می پوشاند .

   پروانه هلیوتیس     پروانه هلیوتیس

 

تخم حشره هلیوتیس گرد وپهن بوده دو سوی تخم 14خط به هم پیوسته می شود . قطر بزرگ تر تخم 5/0 تا 6/0 میلیمتر می باشد .

رنگ بدن لارو هلیوتیس متنوع واز سبز تا سیاه متفاوت است .روی پشت لاروچهار ردیف نوار تیره وجود دارد که 2 نوار وسطی به وسیله یک خط باریک از هم جدا می شوند .طول لارو کامل به 40 میلیمتر می رسد .

    لارو هلیوتیس    لارو هلیوتیس

شفیره هلیوتیس در انتهای شکم 2 عدد خار تیره باریک و نزدیک به هم قرار دارد که طول خار یک میلیمتر است .

                                 شفیره هلیوتیس

                    

زندگی آفت : حشرات ماده هلیوتیس در باغات پسته تخم های خود را به صورت انفرادی روی میوه ، دو سوی برگ ها ،دو برگ ها و دم خوشه می گذارند . لارو های هلیئوتیس  پس ازخروج از تخم ابتدا از پارانشیم برگ تغذیه نموده ورگبرگ ها را باقی می گذارد. سپس به میوه حمله می کند .پایان فروردین ماه لاروهای سن 1 از پوست میوه تازه تشکیل شده تغذیه کرده و با ایجاد سوراخی وارد آن می شود و از جنین تغذیه می کند .هر لارو در طول دوره لاروی به 8 تا 12 میوه هجوم می برد .لارو های کامل در عمق کمی از خاک شفیره می شوند .معمولا" پدیدار شدن حشرات کامل هلیوتیس با تشکیل پوسته استخوانی است و خسارت آفت مربوط به لاروهای نسل اول است .در بهار زمانی که درجه حرارت به 16 درجه سانتیگراد رسید پروانه ها به تدریج از شفیره خارج می شوند .

خسارت لارو هلیوتیس به میوه پسته        خسارت لارو هلیوتیس به میوه پسته

    

خسارت لارو هلیوتیس به میوه به     خسارت لارو هلیوتیس به میوه به

مبارزه :

۱- شخم عمیق زمین و یخ آب زمستانه و آبیاری تابستانه برای از بین بردن شفیره ها

۲-      استفاده از تله های فرمونی

۳-     مبارزه شیمیایی با یکی از سموم فسفره نفوذی – تماسی به محض مشاهده خسارت 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 تیر1390ساعت 19:4  توسط زهرا . م  | 

نماتد پسته

نماتد مولد غده در ریشه پسته : Meloidogyne spp

نماتدها بزرگترین گروه جانوران بعد از حشرات هستند که شبیه کرم‏های ذره بینی هستند و اغلب با چشم مسلح قابل رؤیت نبوده. دامنه میزبانی نماتد مولد غده وسیع بوده و شاید کمتر گیاهی باشد که از حمله این نماتد مصون باشد.

نماتد با تغذیه از ریشه گیاه باعث ایجاد غده‏هایی بر روی ریشه شده که به ریشه حالتی گره گره داده و در نهایت منجر به پوسیدگی ریشه‏های مویی درخت و ضعف شدید گیاه می‏شود و از نظر ظاهری حالتی شبیه عوارض کمبود مواد غذایی را نشان می‏دهد. حاشیه برگ‏ها زرد رنگ می‏شود. همچنین رشد و نمو درختان تقلیل پیدا می‏کند و از میزان باردهی کاسته می‏شود و در مواقعی باعث خشک شدن کامل درختان می‏شود. بیشترین خسارت نماتدهای مولد غده در پسته در باغ‏های جوان با بافت‏های ماسه‏ای و شنی مشاهده می‏شود

 

     آثار خسارت نماتد بر روی برگ      گره گره شدن ریشه ها در اثر فعالیت نماتد

 

راه‏های شیوع و انتقال نماتد در باغ‏های پسته :

نماتد توسط نهال‏های منتقل شده از خزانه آلوده و جابه جایی خاک آلوده و گل و لای چسبیده به ادوات کشاورزی و باغبانی از نقطه‏ای به نقطه دیگر منتقل می‏شود. آبیاری نیز در انتقال نماتدهای مولد غده از باغات آلوده به اراضی و درختان سالم نقش مهمی دارد.

راه‏های کنترل و مبارزه با نماتد مولد غده :

1. اگر خاک زمین زراعی یا باغ شما شنی و آلوده به نماتد باشد قبل از هر اقدامی در جهت احداث باغ، خاک را با رس ترکیب نموده و یا با آب گل آلود (رس دار) آبیاری نمایید؛ چرا که نماتد در خاک‏های رسی قادر به فعالیت و جابه جایی نمی‏باشد.

2. کود دهی : در خاک‏های فقیر کودهای پتاسه و چالکود کمک مؤثری به استقامت در مقابل نماتد می‏نماید.

3. استفاده از سموم نماتد کش : بدنبال برداشت میوه در اواخر شهریور ماه و در اواخر بهمن ماه سم نماتدکش راگبی را به نسبت 10 تا 15 گرم به ازای هر متر مربع در سایه انداز هر درخت و در عمق cm 10 زیر خاک نموده و سپس اقدام به آبیاری نموده.

4. انجام عملیات هرس : با هجوم زیاد نماتد به ریشه گیاه جهت نجات گیاه از خشک شدن انجام هرس شدید و حفظ تعادل ریشه و اندام هوایی کمک مؤثری در زنده نگهداشتن گیاه و مقاومت نسبت به نماتد می‏نماید.

5. رعایت اصول بهداشتی : شست و شوی وسایل و ادوات کشاورزی پس از پایان کار در زمین باغات آلوده از گسترش نماتد به سایر باغات جلوگیری می‏نماید.       

+ نوشته شده در  شنبه 21 خرداد1390ساعت 21:10  توسط زهرا . م  | 

آفات بادام

سوسک سرشاخه خوار رزاسه ( کرم زرد شاخه خوار ) : 

                                                                            Ospheranteria coerulescens

                این سوسک چوب خوار به تمام درختان میوه متعلق به خانواده رزاسه شامل درختان میوه دانه دار و هسته دار و هم چنین سنجد ، زالزالک ، بید و نارون حمله می کند .

شکل شناسی :

حشرات کامل سوسک شاخک بلندی است با بدنی کشیده به طول 20-18 میلی متر و عرض 4 میلی متر و به رنگ عمومی سیاه دیده می شود .تخم این سوسک شبیه به کاسه لاک پشت بوده که قسمت صاف آن برروی ساقه درخت چسبیده و از پهلو به نظربیضوی می آید . لارو حشره در موقع خروج از تخم به طول 2 میلی متر و به رنگ زرد مایل به صورتی است . لارو کامل زرد رنگ و طول آن به 32 میلی متر نیز می رسد .شفیره آن در هفته اول کرمی رنگ و بعداً لکه های سیاه رنگی بر روی محل چشم ها شاخک ها ، نوک بال ها ، و بین مفصل ران و ساق آن پیدا شده و سرانجام در آخرین مرحله شفیرگی بدن سیاه می شود . طول شفیره به اندازه طول حشره کامل است . 

                                                                                                                                                                                                                    

         لارو رزاسه        شفیره رزاسه

                                  

                                  سوسک رزاسه

زیست شناسی و نحوه خسارت  :

حشره در سال فقط یک نسل دارد و زمستان را به صورت لارو داخل شاخه ها به سر می برد . لاروهای زمستان گذران در طول فصل سرما از هر فرصتی برای تغذیه استفاده کرده و رشد مداوم ولی خفیف دارند . در اوایل بهار وارد مرحله شفیرگی می شود . دوره شفیرگی حدود 14 روز طول می کشد .

حشرات کامل از اواسط خردادماه ظاهر شده و حداکثر تا اواسط تیرماه ادامه دارد به طور کلی خروج حشرات کامل 25 روز به طول می انجامد .مدت تخم ریزی 13 روز است و  هر حشره ماده 30تا 75 و به طور متوسط 52 عدد تخم می گذارد . معمولا تخم ها روی شاخه های جوان و در زاویه بالایی جوانه ها گذاشته می شود. تخم ها معمولاً به صورت انفرادی گذاشته می شود و بندرت در دسته های 3-2 تایی نیز دیده می شود .که پس از 15-10 روز تفریخ شده و لاروها از سطح زیرین تخم خارج و مستقیماً وارد شاخه شده و شروع به تغذیه کرده . 

                             تخم رزاسه

پس از طی نیم دایره ای در زیر پوست یک حرکت مارپیچی به طرف بالای شاخه کرده و 3-2 سانتی متر در بالای محل تخم ریزی به طرف انتهای سرشاخه پیشروی می کند و اگر درختان را در این موقع از فاصله چند متری نگاه کنیم شاخه های مبتلا به آفت را با پژمرده بودن و کمرنگی برگ های آن ها  از سایر شاخه ها تشخیص می دهیم و اگر دو هفته پس از تفریخ تخم شاخه ها را ملاحظه کنیم به آسانی شاخه های حامل لارو را از شاخه های سالم تشخیص می دهیم .   

          محل نفوذ لارو از تخم به درون شاخه ،محل دور زدن لارو     آثار پژمردگی شاخه حامل لارو

لارو نوزاد در دو هفته اول زندگی فقط در سطح زیری پوست زندگی نموده و کانال ایجاد می کند .از هفته دوم تا چهارم نیز مدتی از زیر پوست و مدتی را نیز از قسمت مرکزی شاخه می خورد .لارو در این مدت از شاخه های جوان سه ماهه عبو رکرده و پس خود را به شاخه های یکسا له و سرانجام 3-2 ساله و مسن تر می رساند و با ایجاد کانال های در آن ها موجب مرگ شاخه و درختان می گردد .اگر قطر شاخه یا تنه درخت زیاد باشد ،حشرات به صورت مارپیچ داخل آن حرکت کرده و دالان هایی نزدیک پوست درست می کند که داخل آن ها پر از خاک اره و فضولات سیاه رنگ لارو است .

                             شاخه های حامل لارور زمستان گذران رزاسه

مبارزه زراعی و شیمیایی  :

-       شخم ، کود دهی و آبیاری مناسب، حاصلخیز نمودن خاک و هرکاری در جهت تقویت گیاهان .

-       کشت گیاهان تله مانند هویج و از بین بردن سوسک ها روی گیاهان تله با سموم فسفره نفوذی

-       هرس شاخه های آلوده از زیر قسمت های کانال تغذیه لاروی و سوزاندن آنها قبل از ایجاد خسارت اقتصادی

 -      سمپاشی با سموم سیستماتیک در مراحل اولیه تخم گذاری و نفوذ لارو در شاخه های نازک ( خروج حشرات کامل تدریجی و حدود ۱ ماه به طول می کشد )

           

                                     

 

+ نوشته شده در  شنبه 24 اردیبهشت1390ساعت 19:13  توسط زهرا . م  | 

آفات پسته

 

پروانه چوبخوار پسته : Kermania pistaciella

شکل شناسی :

عرض بدن حشره با بال های باز بین 13-11 میلیمتر است. رنگ بال های جلویی خاکستری تیره با یک لکه زرد در وسط و یک لکه کوچک تر در رأس می باشد.بال های عقبی به رنگ خاکستری، متمایل به زرد روشن است و در قاعده آن یک لکه بزرگ زرد رنگ دیده می شود. ریشک های بال بلند و تیره است. شاخک نسبتاً بلند و وقتی به سمت عقب برگشته باشد از دو سوم طول بدن تجاوز می کند.

 

             پروانه چوبخوار پسته     لارو سن آخر

 

زیست شناسی :

اين آفت ساليانه يك نسل دارد و زمستان را به صورت لاروهاي كامل در داخل چوب سرشاخه هاي پسته به سر مي برد و در اواخر زمستان لاروهاي مذكور روي شاخه هاي آلوده يك‍ساله يا دوساله سوراخ كوچكي ايجاد كرده و از شاخه ها خارج و با ایجاد پیله های هرمی شکل و خاکستری روی شاخه ها تبدیل به شفیره می گردند.

                                                                            

         سوراخ خروجی زنبورپارازیت کننده      سوراخ خروجی کرمانیا به همراه پوسته باقی مانده ازشفیره

 

پس از سپری شدن دوره شفیرگی که 30 – 25 روزطول می کشد ، حشرات کامل از پیله خارج شده و پس از جفتگیری روی قسمتهای انتهایی خوشه ها و شاخه های جوان همان سال به صورت انفرادی  تخمریزی می کنند. هر ماده 54 – 49 عدد تخم می گذارد . پس از تفریخ تخم لارو وارد بند خوشه ها و مغز چوب سر شاخه می شود.( 18 روز بعد از تخم ریزی لارو سن یک درداخل خوشه ها جمع آوری گردیده است.) در خوشه آلوده به دلیل قطع آوند‏ها و اختلال جریان شیره نباتی میوه های راس خوشه خشک شد ه که ازاوایل  تیرماه قابل مشاهده است . در مورد شاخه ها نیز ، لارو ها از محل جوانه ها داخل شاخه می شوند و خود را به مرکز آوندهای چوبی رسانده، تغذیه و ایجاد کانال لاروی را آغاز می کنند.

وجود این کانال ها در داخل چوب جوان، مغز شاخه را فاسد کرده و سبب ایستایی رشد شاخه های جوان و خشک شدن آن ها می شود. دالان هایی که لارو برای عبور خود حفر می کنند به مرور زمان سیاه شده وتشکیل خط سیاهرنگی می دهد و این خط که عبار ت است از فضولات لارو می باشد تا آخر عمر نبات به همان حال باقی می ماند .

مبارزه :

-  مبارزه زراعی و مکانیکی : هرس سر شاخه های آلوده وخشک  و سوزاندن آن ها در زمستان می تواند از انبوهی آفت بکاهد.

-  کاربرد تله های فرمونی  همزمان با خروج پروانه ها

- مبارزه شیمیایی : در صورت ضرورت سمپاشی علیه آفت مصادف با خروج لاروها از شاخه ها و قبل از شفیرگی با استفاده از سموم مناسب و یا یک هفته پس از اوج پرواز حشرات کامل پس از ريزش بيش از 75% از گلبرگ ها با استفاده از سموم مناسب اقدام مي گردد .

    

                              زنبور پارازیت کننده کرمانیا

 

+ نوشته شده در  جمعه 9 اردیبهشت1390ساعت 10:21  توسط زهرا . م  |